This section is auto-translated by Google Translate

Znakomitą opinię o najnowszym krążku CETI zamieścił holenderski portal FOK nl. stawiając CETI na równi z Deep Purple czy Rainbow a Grzegorza plasując gdzieś pomiędzy Coverdalem a Dio i taką miłą niespodzianka na koniec roku możecie znaleźć TUTAJ 

Excellent opinion about the latest album of CETI posted Dutch portal FOK nl. CETI putting on a par with Deep Purple and Rainbow and Gregory between Coverdale and Dio such a nice surprise at the end of the year you can find - HERE 

Snakes of Eden okładka

SCROLL TO TOP