This section is auto-translated by Google Translate

Metal Mind Productions ujawnił kolejność koncertów zaproszonych zespołów na tegorocznym festiwalu METALMANIA,

CETI zagra o godz. 22.40 w głównym czasie na Scenie Drugiej,

Metal Mind Productions reveals the sequence of concerts the bands invited on METALAMANIA Festival,

CETI play 22.40 in main time on Second Stage,

Pełen rozkład jazdy m.in. na stronie Metal Mind Productions :
All concerts list here: 

TUTAJ/HERE 

Metalmania2017 2

 

SCROLL TO TOP